Hakkımızda

Tesisimiz,

Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra Mahallesi sınırları dâhilinde kurulacak olan Çumra Biyogaz Enerji Santrali (12.40 MWm / 12.04 MWe / 14.35 MWt)

Türkiye’nin enerji tüketiminde ihtiyacının % 60’ını ithalatla karşılaması ve sınırlı fosil kökenli yakıt rezervlerine sahip ve enerjide dışa bağımlı olması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi zorunlu kılmaktadır.

Organik maddelerin anaerobik fermantasyonu sonucunda oluşan metan, karbondioksit, hidrojen sülfür ile eser miktarda azot ve hidrojen içeren gazdan oluşan biyogaz, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan hayvancılık ve tarımsal atık kullanımı sürdürülebilir kalkınma modelleri içerisinde çevre ve enerji optimizasyonu bakımından önem kazanmaktadır.

Anaerobik (Oksijensiz) Arıtımla Biyogaz Üretimi ile;
Elektrik ile kazanç sağlanır, Isı ile kazanç sağlanır, atık kullanımı ile kazanç sağlanır, sera gazları salınımı azaltılır,

Çumra Biyogaz Enerji Santrali’nin işletmeye geçmesiyle elektrik, ısı ve atık kullanımı ile kazanç sağlanarak hem ülke hem de bölge ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

Vizyonumuz

Çevreyi kirleten organik atıkların biyogaz tesisinde değerlendirilmesiyle elektrik ve organik gübre üretimini yaparak ekonomiye geri kazandıran Konya Biyogaz ’ın amacı kurulu olduğu hayvansal atıklar kaynaklı sera gazı salınımını azaltarak yenilebilir enerji üretmek, ülkemizin enerji arzında yerli ve milli kaynak kullanımını arttırmaktır.

Kimyasal gübre kullanımın artmasının bir sonucu olan Konya bölgesi ve ülke topraklarının organik içeriğinin düşmesini engellemek için organik içerikli gübre üretmek ve yaygınlaşması için çaba sarf ederek tarım arazilerini daha verimli hale getirme vizyonuyla yatırımlara hız kesmeden devam etmektir.

Image
Image

Misyonumuz

Konya Biyogaz, Doğal döngünün devamlılığını sağlamak için iş ortakları ile birlikte çevreye ve gelecek nesillere olan sorumluluklarının bilincinde olan doğa dostu ve yenilenebilir enerji üreten genç ve dinamik bir şirkettir.

konya-biyogaz-logo
İçeri Çumra Mh. 75010 Sk. No:3
Çumra / KONYA

Tel:  (0332) 447 77 87
Fax: (0332) 447 77 86

Daha Yeşil Bir Dünya

Bizi Takip İçin