Atmosfere yayılan metan gazının %25'i çöp sahalarından kaynaklandığı için, Çöp Sahası Gazı Tesislerinin önemi daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Çöp Sahası Gazı (LFG) Nedir?

Çöp sahası gazı, depolama sahası içindeki mikroorganizmaların etkisiyle oluşturulan farklı gazların karmaşık bir karışımıdır. Çöp gazı yaklaşık olarak %40 ila %60 metandır, geri kalan kısım ise çoğunlukla karbondioksittir. Diğer uçucu organik bileşiklerin eser miktarları geri kalan kısmı oluşturur. (<1%) Bu gazlar temelde basit hidrokarbonlar olmak üzere geniş bir tür dizisidir.
Image

Çöp Gazı İçeriği

Metan % 45-70
Karbondioksit % 30-55
Nitrojen % 2-5
Oksijen % 0,1-1
Amonyak % 0,1-1
Sülfür % 0-1
Su Buharı % 1-3

Aerobik Fazı

Bu fazın karakteristik özelliği, atığın depolandığı andaki atmosferden oksijen varlığıdır. Aerobik bakteri oksijen tükenene kadar hayatta kalır. Bu fazın ürünü karbondioksit ve su buharıdır.

Fazın gerçekleşme süresi birkaç saat veya hafta olarak verilebilir.

Image

Asit Fazı

Aerobik fazda üretilen bileşiklerden organik asit oluşumu başladığında, önemli miktarda karbondioksit üretilir. Anaerobik ayrışma fazı başlar. Depolama alanı bu aşamada oldukça asidiktir. Asitler besinleri nemle çözer.

Bu fazın süresi 1 ila 6 ay sürebilir.

Image

İlk Metajonik Faz

Anaerobik bakterilerin bazıları bu aşamada organik asitleri tüketir. Depolama alanı daha nötr hale gelir, böylece metan üreten bakteriler kendilerini oluşturmaya başlar. Hidrojen tamamen tükendiğinde karbondioksit ve nitrojen miktarları azalır.

Faz süresi 3 aydan 3 yıla kadar sürebilir.

Image

Karalı Metajonik Faz

Ayrışma, Çöp sahası gaz üretimi kararlı hale geldiğinde başlar.

Bu fazda, LFG içeriği aşağıdaki gibidir;

 • 45% - 60% CH4
 • 40 - 60% CO2
 • 2 - 9% diğer gazlar

Bu üretim 20 yıl sürebilir.

Faz süresi 1 yıldan 40 yıla kadar sürebilir.

Image

Tipik Çöp sahası gaz toplama sistemi aşağıdaki üç ana bileşenden oluşur.

 • Yatay veya dikey gaz toplama kuyuları
 • Yoğunlaştırıcı ve gaz arıtma sistemler
 • Blower

Bunlara ek olarak, çoğu çöp sahası tesisinde flare kullanılır. Flare ihtiyaç fazlası gaz ve tesis bakımlarında gazı yakılması amacıyla kullanılır.

Image
Image

Gaz Toplama Sistemi - Yatay Kuyu Yapısı

 • Ortalama kanal derinliği
 • 4m Maksimim kanal derinliği
 • 10m Ortalama kanal uzunluğu 120m
Image

Gaz Toplama Sistemi - Dikey Kuyu Yapısı

 • Maksimum Kuyu Derinliği - 45m
 • Kuyu Etki Alanı Çapı - 50m
Image
Image
konya-biyogaz-logo
İçeri Çumra Mh. 75010 Sk. No:3
Çumra / KONYA

Tel:  (0332) 447 77 87
Fax: (0332) 447 77 86

Daha Yeşil Bir Dünya

Bizi Takip İçin